Live Breaking News & Updates on Aaron al rashid

Taliban yang beristiqamah dan berubah

PERKATAAN Taliban dalam bahasa Pashto bererti pelajar, dikenali dengan kumpulan pelajar agama.

Russia , Makkah , Saudi-arabia , France , French , Gray-yusuf , Aaron-al-rashid , Agency-spy-center , Deceased-umar , Sect-hanafi , Priest-al-shaibani , Priest-reverse ,